Möte om lagringslösningar för forskningsdata

.

Den 27 januari höll SND ett möte om lagringsfrågor tillsammans med representanter från SNIC och SUNET. Under mötet redogjorde vi för vårt API-projekt, svarade på frågor och diskuterade lösningar. På mötet deltog IT-representanter, DAU-representanter och andra intresserade från SND-nätverket.

Program

13.00 – 13.20 Introduktion. Öppen tillgång till forskningsdata. Ansvar och roller. (Max Petzold)
13.20 – 13.40 SNIC: presentation av lagringstjänst (Hans Karlsson)
13.40 – 14.00 SUNET: presentation av lagringstjänst (Leif Johansson)
14.00 – 14.30

SND arbetsflöde/dataflöde och integration med lagringslösningar
(Johan Fihn Marberg, Sara Svensson)

14.30 – 15.00 Paus
15.00 – 16.45

Spår 1) Diskussioner för SUNET-intressenter (repr från SND och SUNET)

Spår 2) Diskussioner kring integrationer av andra lösningar, inklusive egna initiativ och SNIC (repr från SND, SNIC och SUNET)      

 

Plats: KTH, lokal Ångdomen, Osquars backe 31, våningsplan 2.

Eventet är stängt för anmälan. För frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@snd.gu.se) eller Johan Fihn Marberg (johan.fihn@snd.gu.se)

 


Missade du mötet, eller vill friska upp minnet? Nedan finns inspelningar av dagens presentationer och diskussioner. Under det sista passet är endast spår 1 inspelat.

https://www.youtube.com/watch?v=NMkWa6HmxBg (13.00 - 14.30)
https://www.youtube.com/watch?v=4uD4FScYcks&t=11s (15.00 - 16.45, Spår 1)