Möte för SND:s juristnätverk

.

Syftet med detta första officiella möte för SND:s juristnätverk är främst att starta upp nätverket, men det ges även möjlighet att på ett inledande plan belysa de problem av juridisk karaktär som vi stöter på i arbetet med forskningsdata.

Program
 

10.00-11.00

Välkomna, presentationsrunda.
SND: förr nu och sedan.
Varför ett juristnätverk? Diskussion kring behov och arbetsformer.
(Erica Schweder, Max Petzold, Stefan Ekman)

11.00-11.45

Problem avseende forskningsdata och utlämnandefrågor.
(Erica Schweder)

11.45-12.00

Summering, hur går vi vidare. (Erica Schweder, Max Petzold)

 


Observera: detta möte har ändrats till att hållas på distans.
Arrangemanget är ett slutet evenemang för jurister och dataskyddsombud i SND-nätverket.

Anmälan: via e-post till erica.schweder@gu.se.

Ändrat: Tid kl 10.00 - 12.00

Vid frågor kontakta Erica Schweder (erica.schweder@gu.se).