Möte för SND:s juristnätverk

.

Välkommen till det andra mötet för SND:s juristnätverk. Tema för mötet är forskning på personuppgifter; personuppgiftsansvar, information till forskningspersoner och frågor som rör delning eller utlämnande av data.

Program
 

10.00 - 10.55
  • Välkommen
  • Återkoppling från tidigare möte, förslag på fortsatt arbete/arbetsformer, kommande föreläsare
  • Pågående arbete – gemensamt personuppgiftsansvar, datadelning/utlämnande, forskningspersonsinformation
10.55 - 11.05

Bensträckare och kaffepåfyllning

11.05 - 12.00
  • Fortsättning pågående arbete – gemensamt personuppgiftsansvar, datadelning/utlämnande, forskningspersonsinformation
  • Inkomna förslag på frågor
  • Avslut och nytt möte

 


När: 17 juni, kl. 10.00 - 12.00

Var: Mötet sker på distans via Zoom. Zoom-länk skickas till anmälda deltagare.

Anmälan: Anmälan mejlas till Erica Schweder, erica.schweder@gu.se

 

För frågor, kontakta: Erica Schweder, erica.schweder@gu.se