Nätverksträff på distans: var med och påverka SND:s framtid

.

Under dessa två nätverksmöten kommer det finnas tillfällen för SND-nätverket att komma med inspel till vår kommande ansökan till Vetenskapsrådet. Arbetet har precis tagit fart och det är viktigt för oss att vi i planeringen inför nästa bidragsperiod (från januari 2023) får med oss så många synpunkter och idéer som möjligt från alla våra samarbetsparter och intressenter, där DAU:erna i SND-nätverket är en mycket viktig del. Det första tillfället för nätverket att delta i diskussionerna kommer att infalla på eftermiddagen den 19 oktober och förmiddagen den 20 oktober.

Måndagspasset kommer att inledas med presentationen "Sedan senast och på gång inom SND".

Detaljerat program och underlag för mötet skickas ut till SND-nätverket.

 


När: 19 oktober kl 13.00-16.00, 20 oktober kl 9.00-12.00.

Var: Nätverksmötena hålls på distans via Zoom. Möteslänk skickas till alla anmälda.

Anmäl dig här senast måndag 19 oktober kl. 09.00.