Utbildningsinsatser för forskare och DAU:er

.

Denna digitala träff ersätter delar av den inställda nätverksträffen 11 mars.

Program:

 • Utbildningsinsatser för forskare
  Exempel från två DAU:er.
  Rosa Lönneborg, Lina Andrén, Maria Almbro

 • ”Fallet Jerry”
  En fallbeskrivning om att kurera data i SND:s forskningsdatakatalog.
  Hanna Lindroos
   
 • Förslag på framtida workshops, utbildningsbehov, mm?
  Stefan Ekman, Stephan Nylinder, Linda Härdelin

 


Tid: 14.00 – 15.30

Lokal: mötet sker på distans, möteslänk kommer via mejl.

Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket.
Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se).