Nyheter

SUHF:s nya rekommendationer ska skynda på övergången till öppen vetenskap

2022-05-13

I SUHF:s uppdrag ingår att underlätta lärosätenas övergång till öppen vetenskap. Nu kommer två nya rekommendationer framtagna av SUHF:s expe..

IASSIST: Viktigt att både stort och smått går att identifiera

2022-05-13

Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor koppla..

IASSIST: Hur bygga ett framgångsrikt konsortium för en datainfrastruktur?

2022-05-02

Den 7–10 juni arrangeras IASSIST-konferensen i Göteborg, med SND som värdorganisation. Konferensen fokuserar på datarelaterade frågor koppla..

Umeå universitet tar ett helhetsgrepp på öppen vetenskap

2022-04-04

Ett helhetsgrepp med stort H. Det är vad Umeå universitet nu satsar på i sitt arbete med öppen vetenskap. Från första januari i år och fyra..

SND inför flaggskepp och riktade insatser – två pilotprojekt i år

2022-03-17

SND öppnar för en ny typ av utvecklingsprojekt i form av flaggskepp och riktade insatser. Det är projekt som ska drivas av medlemmar i SND:s..

Årsberättelsen sammanfattar de viktigaste framstegen under 2021

2022-03-01

SND:s verksamhet fortsätter att utvecklas och växa. I årsberättelsen för 2021 kan du läsa om det interna och nationella utvecklingsarbetet,..

Aktivt svenskt deltagande i EOSC – men mer kan göras

2022-02-15

Den som arbetar med eller på annat sätt är involverad i forskningsrelaterad verksamhet har förmodligen hört talas om EOSC, eller European Op..

SND deltar i europeiskt projekt för att främja utbildning inom öppen vetenskap

2022-01-31

Det paneuropeiska projektet Skills4EOSC (Skills for the European Open Science Commons) får EU-finansiering. Projektet ska verka för att samo..