Nyheter

Stora likheter mellan Sverige och Island i arbetet med öppna data

2021-12-03

Trots ländernas olika storlek och förutsättningar är likheterna större än skillnaderna när det gäller arbetet med att göra forskningsdata..

En röst för öppen vetenskap både inom och utanför sin domän

2021-12-01

Gustav Nilsonne är forskare i medicin och docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hos SND bidrar han med sin expertis kring medic..

Så gör vi – lärosäten delar erfarenheter kring att bygga stöd för datahantering

2021-11-19

Etablering och utveckling av stödfunktioner för forskningsdata, så kallade DAU:er (Data Access Unit), pågår för fullt bland medlemmarna i SN..

SHARE - spännande serie webbinarier inom digital arkeologi

2021-11-11

Är du intresserad av att få nya perspektiv på insamling och visualisering av data inom arkeologi? Skulle du till exempel vilja veta mer om a..

Tredje gången gillt – nytt datum för IASSIST-konferensen 

2021-11-02

Två gånger satte pandemin stopp för konferensplanerna, men nu finns ett nytt datum för IASSIST 2022. Den 7-10 juni anordnas ett hybridarrang..

Vetenskapsrådet publicerar kriterier och vägledning för att göra data FAIR

2021-11-01

Vetenskapsrådet har tagit fram kriterier och ett vägledande material som ska göra det enklare att hantera forskningsdata enligt FAIR-princ..

Kan styrdokument bidra till mer tillgängliga forskningsdata?

2021-10-22

– Det är inte efterfrågan på data som är problemet, bekymret ligger på utbudssidan. Thomas Kieselbach från Umeå universitet inledde SND:s n..

SND får fortsatt bidrag från Vetenskapsrådet

2021-09-22

SND får fortsatt bidrag från Vetenskapsrådet för år 2023–2026. Hur mycket pengar det handlar om är ännu inte bestämt. I slutet av september..