Nyheter

Forskningsdata i SND:s katalog går nu att hitta på Sveriges dataportal

2023-09-05

I dagarna har alla forskningsdata i SND:s katalog fått ökad spridning och synlighet genom ett samarbete med Digg (Myndigheten för digita..

SND storsatsar på ny webbportal – researchdata.se

2023-09-01

Arbetet med att skapa en ny nationell portal för svenska forskningsdata har dragit i gång på allvar. Portalen (researchdata.se) är ett av de..

En stolt Max Petzold slutar efter åtta år som föreståndare

2023-06-29

Efter åtta år som föreståndare på Svensk nationell datatjänst lämnar Max Petzold nu uppdraget för att bli vicerektor på Göteborgs universite..

Förändringar i SND:s forskningsdatakatalog

2023-06-07

Mellan 12–13 juni lanseras omfattande förändringar av SND:s forskningsdatakatalog och publiceringsverktyg, DORIS. Syftet med förändringarna..

SND satsar på utbildning för data stewards

2023-05-16

Behovet av kompetens inom datahanteringsfrågor har ökat kraftigt inom flera samhällssektorer de senaste åren och rollen som data steward är..

Data steward – en framväxande roll i ständig förändring

2023-05-10

SND:s första nätverksträff 2023 samlade cirka 80 deltagare under två soliga dagar i Göteborg. Temat för träffen var begreppet data steward s..

SND:s årsberättelse för 2022 - ett år präglat av återgång till det normala

2023-04-19

År 2022 innebar på många sätt en återgång till det normala efter en längre tid av pandemirestriktioner. I årsberättelsen för 2022 kan du bla..

Fullt hus när RDA firade tio år

2023-03-28

Över 500 deltagare från hela världen samlades på Lindholmen Science Park i Göteborg för att delta på Research Data Alliance jubileumskonfe..