Nyheter

SND satsar på utbildning för data stewards

2023-05-16

Behovet av kompetens inom datahanteringsfrågor har ökat kraftigt inom flera samhällssektorer de senaste åren och rollen som data steward är..

Data steward – en framväxande roll i ständig förändring

2023-05-10

SND:s första nätverksträff 2023 samlade cirka 80 deltagare under två soliga dagar i Göteborg. Temat för träffen var begreppet data steward s..

SND:s årsberättelse för 2022 - ett år präglat av återgång till det normala

2023-04-19

År 2022 innebar på många sätt en återgång till det normala efter en längre tid av pandemirestriktioner. I årsberättelsen för 2022 kan du bla..

Fullt hus när RDA firade tio år

2023-03-28

Över 500 deltagare från hela världen samlades på Lindholmen Science Park i Göteborg för att delta på Research Data Alliance jubileumskonfe..

Konstnärliga forskningsdata står högt på agendan

2023-03-27

Den konstnärliga forskningen och konstnärliga forskningsdata har på senare tid lyfts på agendan. Men konstnärlig forskning och forskningsdat..

RDA-konferens i Göteborg i vår med stor betydelse för delning av data

2023-02-10

I mars 2013 samlades 250 internationella forskare och forskningsdataexperter i Göteborg för att bilda Research Data Alliance (RDA). Allianse..

"Öppen vetenskap måste byggas underifrån"

2023-02-06

Björn Halleröd har länge brunnit för öppen vetenskap och att göra det möjligt för forskare att dela data. Han har också på olika sätt haft b..

EOSC lyfter fram SND:s DAU-arbete som gott exempel

2023-01-03

SND:s och lärosätenas arbete med att bygga upp lokala forskarstödsenheter (så kallade DAU:er) är en av de svenska satsningar som lyfts fram..