Nationell forskarworkshop och doktorandnätverksträff 2013

Måndagen den 25 november 2013 arrangerade SND forskarworkshop samt nätverksträff för doktorander. Huvudsyftet var att samla forskare och andra experter för ett kunskapsutbyte kring god datahantering och dess betydelse för både pågående och framtida forskning. Arrangemanget var en del i SND:s utåtriktade verksamhet och tanken är att liknande satsningar ska återkomma årligen.

SND vill tacka samtliga deltagare för en mycket givande dag! Ett särskilt tack riktas också till de experter som bidrog med presentationer under de olika programpunkterna. Flera av presentationerna samt annan dokumentation från arrangemanget kommer att publiceras på denna webbsida.
 

Gemensam programdel

10:00 - 12:00 Alla tjänar på bra datahantering

Iris Alfredsson & Elisabeth Strandhagen
Representanter från Svensk Nationell Datatjänst introducerar. Ladda ner presentationen

Cecilia Björkdahl
Projektledare för forskningsdokumentation vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet. Ladda ner presentationen

Lars Borin
Professor i språkvetenskaplig databehandling vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Föreståndare för Språkbanken samt Centre for Language Technology och ledamot av Svensk Nationell Datatjänsts styrelse. Ladda ner presentationen

 

Forskarworkshop - Parallella sessioner

13:00 - 15:00 Forskningsmaterial – en framtidsfråga

Session 1: Kan man göra rätt från början? Det informerade samtycket och återanvändning av forskningsdata

Staffan Björck
Docent i njurmedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Ledamot av regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Ladda ner presentationen

Sten-Åke Stenberg
Professor i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. En av de ansvariga för ”The Stockholm Birth Cohort Study” och författare till ”Född 1953 – Folkhemsbarn i forskarfokus”.

Kristina Ullgren
Universitetsjurist och personuppgiftsombud vid Göteborgs universitet. Även verksam vid Svensk Nationell Datatjänst. Ladda ner presentationen

Session 2: Att utnyttja andras data – och att själv bli utnyttjad

Henrik Ekengren Oscarsson
Professor i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Forskningsledare för det svenska valforskningsprogrammet och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Ladda ner presentationen

Anne-Marie Leander Touati
Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. Forskningsledare för det svenska Pompejiprojektet.

Paul Lichtenstein
Professor i genetisk epidemiologi vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och bio-statistik, Karolinska institutet. Chef för det svenska tvillingregistret och ordförande för styrgruppen. Ladda ner presentationen

 

Doktorandnätverksträff

13:00 - 15:00

Inledande session

  • Hur ska SND:s doktorandnätverk fungera?
    Idéer och diskussion kring doktorandnätverket; vilken funktion ska det ha, vilka förväntningar har doktoranderna och vad kan SND bidra med?
  • Sök och beställ data hos SND
    Ladda ner presentationen
  • Överlämna data
  • ICPSR:s sommarskola i Ann Arbor

Råd och stöd

  • Praktiska råd och tips. Svar på de frågor som doktoranderna har skickat in i förväg, samt på övriga frågor som dykt upp under dagen. Möjlighet att diskutera med och använda sig av SND:s expertis.