Diskussionsforum: Forskningsdata

PROGRAM

8 april 2015 i Torgny Segerstedtsalen, Universitetsplatsen 1, Vasaparken

09:30-10:00 Registrering och frukostfika

10:00-10:30 Välkommen och inledning

- Iris Alfredsson, SND

- Eva Stensköld, Utbildningsdepartementet

- Mattias Djupdal, Riksarkivet

10:30-12:00 Omvärlden, juridik och tekniska lösningar

- Birger Jerlehag, SND

- Kristina Ullgren, GU/SND

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Snabbpresentationer av pågående projekt. Diskussion i grupper och genomgång av gruppdiskussionerna

14:30-15:00 Fika

15:00-15:45 Fortsättning diskussion i grupper och genomgång av gruppdiskussionerna

15:45-16:00 Avslutning

 

Presentationer:

Birger Jerlehag: Hur passar SND in i mönstret?

Birger Jerlehag: Teknisk lösning

Kristina Ullgren: "Värt att veta" - Kan någon annan än lärosätet själv behandla den egna forskningsinformationen?

Charlotta Carlsson: Tilda-projektet - Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata

Beate Eellend: Open Acess.se och forskningdata på KB


Webbforum för diskussion om forskningsdata: snd.gu.se/forum/forskningsdata

Läs mera om arrangemanget i SND:s nyhetsarkiv