Hur delar man erfarenheter kring datahantering i registerbaserad forskning? (2015)

Har du någonsin behövt råd om hur du förbereder dina data för forskning? Har du någonsin frågat en erfaren programmerare eller forskare om kända fel och problem med ett särskilt register? Eller ännu värre, upptäckte du felen i dina data efter att du gjort analyserna och skrev din artikel? Har du fördröjts av den långa och tråkiga processen att först erhålla alla behörigheter, sedan fått data från registerhållaren, och sedan lagt ner månader på att förbereda data för analys? Hur kontrollerar du att rätt data har levererats? Hur rensar du bort felaktiga värden i variabler? Hur kopplar du ihop data för att konstruera ett dataset för analys? Är "yrke" och/eller "diagnosdatum" definierat på olika sätt i olika register? Är kodningen av "kön" gjort på samma sätt i olika register? Hur konstruerar du nya variabler anpassade till särskilda typer av forskningsproblem?

Workshopen är öppen för forskare inom och utanför SIMSAM som använder svenska register. Begränsat antal deltagare. Workshopen är gratis och kommer hållas på engelska.

Tid: 12.30-17.00 (inkl lunch och kaffe)

Workshopen organiserades som en pre-konferens inför det öppna nationella SIMSAM mötet "Social stratification and health".

Organisatör: SND och SIMSAM-INFRA

Datum: 2015-03-02

Plats: Wallenberg konferens, Medicinaregatan 20, Göteborg

Webbsida: SIMSAM:s webbsida/workshop