Nya villkor för forskning

11 november 2015, kl 9-16

Plats: Torgny Segerstedtsalen, Göteborgs universitet, Vasaparken

Program

Tid
Presentationer
09:00-09:30
Registrering och fika
09:30-12:15
Daniel Jansson: Välkommen och presentation av dagen.
 
Max Petzold: Presentation av SND och SND:s roll som forskningsinfrastruktur.
 
Eva Stensköld, Utbildningsdepartementet: Arbetet kring de nationella riktlinjerna för öppen tillgång (Open Access) till vetenskaplig information.
 
Magnus Stenbeck, Karolinska institutet/SIMSAM-INFRA: Status för EU:s nya dataskyddsförordning. Presentation
 
Håkan Billig, ledamot i VR:s Råd för forskningens infrastrukturer (RFI): RFI:s tankar och planer för den kommande utlysningen för forskningsinfrastrukturer. Presentation
12:15-13:15
Lunch

Workshop - presentationer och diskussion

 
Spår 1 – Nya insamlingsmetoder
Spår 2 – Nya analysmetoder
13:15-13:20
Introduktion till Spår 1
Introduktion till Spår 2
13:20-14:30
Helena Francke, Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
 
Christel Larsson, Institutionen för kost och idrott, Göteborgs universitet
 
 
Mattias Obst, Swedish Lifewatch samt Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
 
 
Paneldebatt
 
Jens Edlund, Avdelningen för tal musik och hörsel, Kungliga tekniska högskolan Presentation
 
Johan Sundström, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet Presentation
 
Ulf Johansson, Tekniska högskolan i Jönköping och Sektionen för informationsteknologi, Högskolan i Borås
 
Paneldebatt
14:30-15:00
Fikapaus
 
15:00-16:00
Gemensam diskussion
 
16:00
Avslutning
 

Presentationer:

Håkan Billig, VR – RFIs process för finansiering av forskningsinfrastrukturer

Magnus Stenbeck, KI – EUs nya dataskyddsförordning och registerforskning

Matthias Obst, GU – Nya insamlingsmetoder, Citizen science

Johan Sundström, UU – Nya analysmetoder, Maelstromverktyget

Jens Edlund, KTH – Nya analysmetoder inom talforskning

Ulf Johansson, BH och JTH – Nya analysmetoder, data mining