Tillgodoräknande av SND:s datahanteringsutbildning 2016 som del i forskarutbildningen

För att underlätta för de doktorander som skulle vilja tillgodoräkna sig utbildningen i datahantering som en del av sin forskarutbildning har SND tagit fram en utbildningsplan och tillhörande litteraturlista som beskriver vad som behandlas i detalj. Det är upp till respektive handledare, forskarutbildningskommitté eller motsvarande att avgöra om och hur utbildningen kan tillgodoräknas, hur många högskolepoäng kursen motsvarar och hur den ska examineras.

Vill man tillgodoräkna sig utbildningen rekommenderar SND tre delmoment: en inläsningsläsdel, deltagande i SND:s datahanteringsutbildning 2016 och i SND:s forskarworkshop, samt en examination vars form handledaren eller motsvarande fastställer. Examinationen bör inkludera upprättandet av en datahanteringsplan.

Notera att SND inte kan dela ut några akademiska poäng.

Utbildningsplan

Litteraturlista