Att etablera en DAU - utmaningar, lösningar och inspiration

Trädgrenar med snö.

Varmt välkomna till SLU Ultuna, Uppsala för nästa nätverksträff!

Den här nätverksträffen kommer att fokusera på arbetet som DAU. Vi kommer att få höra från några olika lärosäten om hur de har byggt upp sin DAU samt hur de arbetar inom DAU:en och med sitt lärosäte. Vi kommer sedan att diskutera i grupper kring vilka kompetenser som kan behövas i arbetet med forskningsdata och olika sätt att tillgodose detta.

Vi fortsätter även diskussionen kring DAU-handboken med möjlighet till kommentarer och förslag på innehåll. Under dagen får vi dessutom höra om hur DAU-handboken kan testas i pilotförsök med forskningsdata som ska sätta igång i början av 2019.

Fullständigt program kommer inom kort.

 


 

Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket. Är du en del av SND:s nätverk? Klicka här för anmälan till nätverksträffen.

Vid frågor kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@gu.se), Hanna Lindroos (hanna.lindroos@slu.se) eller Ylva Toljander (ylva.toljander@slu.se).

Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Tid: 10.00-16.00 (Registrering och fika från 9.30)
Lokal: Stora salen, Loftet. SLU Ultuna, Uppsala - Orienteringskarta över Ultuna.