Tidigare

Här finns information om arrangemang som inträffade tidigare än 2013, bland annat om den tredje EDDI-konferensen 2011 och CESSDA Expert Seminar 2010.

Kommande arrangemang

Nästa nätverksträff anordnas i Göteborg 3 oktober kl 10.00-16.00.

Mer information kommer.