Om BAS Online

BAS Online är en online-version av de utbildningar som SND utvecklade i samband med pilotprojektet BAS16 (januari till november 2016) och den efterföljande BAS 2.0-satsningen (hösten 2016 till och med hösten 2017). Akronymen står för Bibliotek – Arkiv – SND, eftersom det var dessa stödfunktioner vid lärosätena som pilotprojektet först vände sig till.

Materialet i BAS Online baseras på presentationer och övningar som utvecklades under BAS16 och BAS 2.0. Följande SND-medarbetare har deltagit i arbetet med att ta fram, utveckla eller bearbeta material:

 • Sofia Agnesten
 • Iris Alfredsson
 • Jeremy Azzopardi
 • Martin Brandhagen
 • Stefan Ekman
 • Johan Fihn Marberg
 • Lisa Isaksson
 • Ulf Jakobsson
 • Caspar Jordan
 • Ilze Lace
 • Rufus Latham
 • Malin Lundgren
 • Olof Olsson
 • Dimitar Popovski
 • Elisabeth Strandhagen
 • Sara Svensson
 • Kristina Ullgren

Texterna är inlästa av Sofia Agnesten och Stefan Ekman.