Data för framtiden

Förutsättningarna för lärosätenas hantering av sina forskningsdata håller på att förändras. I den här presentationen ges en överblick över vad som behövs för att lärosätena ska kunna möta de nya kraven och förväntningarna och hur en nationell forskningsdatainfrastruktur kan underlätta det här arbetet för lärosätena.

 

Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil