DAU:ens roll

I den här presentationen får du lära dig mer om DAU:en och dess roll. En DAU är en lokal funktion på lärosätet som erbjuder stöd till forskare i frågor som rör tillgängliggörandet och bevarandet av forskningsdata. Förkortningen DAU står för Data Access Units, men kan ha olika benämningar på olika lärosäten. Du får här en introduktion till DAU:ens arbetsuppgifter som omfattar bland annat att utbilda och ge forskare support i frågor gällande datahantering, dokumentation och datakurering och att ta emot dataset med tillhörande beskrivningar som ska granskas för att se till att de håller tillräcklig kvalitet för att kunna ingå i SND:s katalog.

Efter presentationen är det bra om du för dig själv försöker sammanfatta de viktigaste arbetsuppgifterna för en DAU.

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar