Några begrepp

I den här presentationen får du bekanta dig med några av de begrepp som används i BAS Online och vi förklarar hur SND använder dem. Begreppen som tas upp är forskningsdata och tillgängliggörande och därefter följer en redogörelse för skillnaderna mellan lagring, arkivering och bevarande. Slutligen får du en genomgång av FAIR-principerna och vad som menas med FAIR-data.

Under presentationen rekommenderar vi att du antecknar begreppen som tas upp, då de återkommer under utbildningen.

 

Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

 

Länkar