BAS Online Pass 1: Välkommen!

Det första passet består av fyra presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Välkommen!

Den första presentationen i BAS Online ger dig en kortfattad överblick över innehållet i kursens sex pass. Du får också veta hur vi har tänkt att man ska arbeta med kursens olika delar: presentationer, övningar och litteratur.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil 
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se
+4631-7866494
+46709-906110