Pass 2: Datahantering och datahanteringsplaner

Det här passet ger en introduktion till datahantering och försöker förklara fördelarna med en god hantering av forskningsdata. Vi kommer att titta närmare på datahanteringsplaner, hur dessa kan användas och fungera som stöd under forskningsprocessen och hur du som DAU-medarbetare kan ge råd till forskare i deras arbete med datahanteringsplaner. Du kommer också få bekanta dig med några av de områden inom datahantering som kan kräva särskild uppmärksamhet.

Efter det här passet ska du kunna

  • exemplifiera vad datahantering kan innebära för forskare

  • förklara varför datahanteringsplaner är viktiga i ett forskningsprojekt

  • ge konstruktiv återkoppling på forskares datahanteringsplaner

  • identifiera data som kan kräva särskild hänsyn ur ett säkerhets- och/eller personuppgiftsperspektiv.

Passet är uppdelat i fem presentationer och avslutas med en praktisk övning om datahanteringsplaner.

Datahantering

Datahantering

Här får du en introduktion till datahantering och argument för varför en god hantering av forskningsdata är värdefull.

Datahanteringsplaner

Datahanteringsplaner

Förklarar vad datahanteringsplaner är och hur de kan användas under olika delar av forskningsprocessen.

Säkerhet och personuppgifter

Säkerhet och personuppgifter

Här går vi igenom data som av olika skäl kräver särskild hänsyn och visar vilka problemen är och hur man kan lösa dem.

Övning: Datahanteringsplaner

Övning: Datahanteringsplaner

I den här övningen får du en chans att själv titta närmare på datahanteringsplaner och träna på att kommentera dem.