Centrala områden för datahantering

I den här presentationen kommer vi att titta vidare på datahantering och datahanteringsplaner utifrån tre huvudsakliga perspektiv: organisation, dokumentation och teknik. Du kommer bland annat få tips på hur man som forskare kan strukturera sitt forskningsmaterial för att göra det så begripligt som möjligt, till exempel vad gäller filnamn och versionering. Vi kommer också att gå igenom några tekniska aspekter som är värda att ha i åtanke under forskningsprocessen, bland annat filformat, lagring och backup.

När du tittar på presentationen, fundera på följande:

  • Hur skulle du kunna använda versionering för att göra ditt eget arbete effektivare?
  • Hur skulle en konvention kunna se ut för att namnge filer som du och dina kollegor ofta arbetar med?
  • Vilka är problemen med databaser som resultat av forskningsprojekt? Hur skulle dessa kunna hanteras vid ditt lärosäte?

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar