Checklista för datahanteringsplaner

Den här presentationen går igenom SND:s checklista för datahanteringsplaner. Checklistan har tagits fram med särskild hänsyn till det svenska forskarsamhället som komplement till de internationella resurser som finns. Checklistan kan fungera som verktyg både för forskare som ska arbeta med en datahanteringsplan och för dig som ska stötta forskare i deras datahantering. I presentationen går vi igenom checklistans olika kapitel och tar upp några delar mer ingående.

(Om du vill kan du göra övningen om datahanteringsplaner direkt efter den här presentationen, innan du går vidare med presentationen om säkerhet och personuppgifter.)

 

Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

 

 

Länkar