Datahantering

I den här presentationen går vi igenom vad datahantering är och hur du kan prata med forskare kring datahantering. Fokus ligger på att hitta argument för att få forskare att förstå fördelarna med god datahantering under hela forskningsprocessen, för såväl enskilda forskare som för större forskargrupper. Kunskaperna och erfarenheterna kring datahantering varierar mellan personer, ämnesområden och lärosäten och det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader i diskussioner med forskare.

När du tittar på presentationen, fundera över följande frågor:

  • Vilka goda skäl finns det att dokumentera sina data? För vem är de goda?
  • Inom vilka akademiska områden kan man förvänta sig viss kännedom om datahantering? Inom vilka är det mindre vanligt?

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar