Säkerhet och personuppgifter

I de tidigare presentationerna i pass 2 har vi nämnt datasäkerhet och hantering av personuppgifter i datamaterial. Den här presentationen går in mer i detalj på detta. Både datasäkerhet och personuppgifter är aspekter som särskilt bör beaktas under forskningsprocessen och här försöker vi bena ut några av de viktigaste begreppen. Vilken säkerhet ska datamaterialet ha? Vad är informationsklassning? Vad är viktigt att tänka på när det gäller hantering av personuppgifter i forskningen?

Att förstå vad personuppgifter är och vilka problem de kan orsaka är väsentligt för en DAU. Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

 

Presentationens text som PDF-fil 
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

 

Länkar