Pass 3: Metadata

I det här passet får du en introduktion till metadata för forskningsdata. Vi kommer gå igenom skillnaderna mellan data, metadata och dokumentation och visa att det inte alltid finns en självklar indelning. Metadata fyller flera funktioner och kan se olika ut för olika typer av data och ämnesområden. Under passet kommer du få se exempel på hur metadata kan användas och själv kunna bilda dig en uppfattning om vad ändamålsenlig metadatahantering kan vara.

Efter det här passet ska du kunna

  • beskriva vad metadata för forskningsdata är

  • ge exempel på vilka olika funktioner metadata kan ha.

Passet består av två presentationer och en övning.

 

Vad är metadata?

Vad är metadata?

Här får du veta lite om de grundläggande principerna för metadata och relationen mellan data, metadata och dokumentation.

Funktioner hos metadata

Funktioner hos metadata

I den här delen får du en inblick i hur metadata fyller olika funktioner och finns på flera nivåer.