Övning: Metadatakataloger

Titta på de tre nedanstående metadatakatalogerna och sök fram resultat baserat på samma sökord (till exempel alcohol, health, politics). Utvärdera därefter katalogbeskrivningarna med hjälp av följande frågor:

  1. Är det tydligt vilka forskningsområden som katalogerna presenterar och vilka är de i så fall?
  2. Vilka olika typer av metadata finns i katalogerna (beskrivande metadata, strukturella metadata och administrativa metadata)?
  3. Kan man ta del av metadata på olika nivåer (studie-/projektnivå, fil-/dataset-/databasnivå, variabel-/objektnivå)?
  4. Hur är möjligheten att söka på frågor och/eller variabler?
  5. Kan man hitta samma material via olika sökingångar?
  6. Finns det några tydliga likheter och/eller olikheter vad gäller metadata mellan de olika katalogerna? Vilka?
  7. Hur är helhetsintrycket av de olika katalogerna?

Syftet med övningsuppgiften är att du ska få bekanta dig med olika metadatakataloger för forskningsdata och bland annat försöka identifiera likheter och skillnader i vilka metadata som presenteras.

Metadatakataloger

När du känner dig färdig med utvärderingen kan du lyssna på det inspelade samtalet där några datasamordnare på SND diskuterar de olika katalogerna.