Funktioner hos metadata

I föregående presentation tog vi på ett generellt plan upp vad som utmärker metadata och hur dessa skiljer sig från forskningsdata och annan dokumentation. I den här presentationen kommer du få titta mer ingående på olika funktioner hos metadata. Du kommer också få bekanta dig med metadata på flera nivåer som fyller olika funktioner beroende på vilken nivå som avses. En beskrivning på projektnivå kräver exempelvis andra metadata än på datasetsnivå eller variabelnivå.

Medan du lyssnar på presentationen kan det vara bra att anteckna de kategorier eller funktioner hos metadata som vi tar upp och de olika nivåer som metadata kan beskriva.

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar