Övning: SND:s formulär

Syftet med den här övningen är att träna på att beskriva ett (fingerat) dataset. Du kommer att använda SND:s formulär för att beskriva forskningsdata. Formuläret använder en DDI-baserad metadataprofil.

Instruktioner:
Du behöver ladda ned dataset och dokumentation. Formuläret för att beskriva data finns här.

Det är viktigt att du anger "BAS Online – Test" som svensk titel.

Beskriv därefter datamängden så fullständigt som möjligt. Titta under de olika flikarna (Obligatorisk information, Administrativa uppgifter, Studiebeskrivning, Ämnesord & nyckelord, Dataset, Datainsamling och Publikationer) och komplettera med information. Informationen finns antingen i datasetet eller i den tillhörande dokumentationen. Granska sedan under Förhandsgranskning. Du behöver inte ladda upp filer eller skicka något till SND.

När du är klar kan du jämföra hur du dokumenterade med hur SND skulle ha gjort (pdf-fil). Finns det skillnader? Varför, tror du?

OBS! När du är klar med övningen är det viktigt att du raderar den påbörjade databeskrivningen.