BAS Online Pass 4: Mer om metadatastandarder

Passet består av tre presentationer och en övning. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Mer om metadatastandarder

Den sista presentationen i det här passet behandlar lite gott och blandat om metadatastandarder. Det handlar i tur och ordning om att välja metadatastandard, att mappa mellan olika standarder och att jobba med profiler och kontrollerade vokabulärer för att uttrycka sig mer exakt.

Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

 

Länkar

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se
+4631-7866494
+46709-906110