Mer om metadatastandarder

Den sista presentationen i det här passet behandlar lite gott och blandat om metadatastandarder. Det handlar i tur och ordning om att välja metadatastandard, att mappa mellan olika standarder och att jobba med profiler och kontrollerade vokabulärer för att uttrycka sig mer exakt.

Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar