Pass 5: Dokumentation av forskningsdata

Det här passet innehåller en allmän genomgång av dokumentation under forskningsprocessen: varför det är viktigt, hur man kan komma igång och exempel på vad som är relevant att dokumentera under forskningen. Sedan ligger fokus på hur data kan dokumenteras på variabelnivå, inklusive en demonstration av verktyget Colectica for Excel. Passet inkluderar även grundläggande principer för att du ska kunna bedöma om metadata är tillräckliga för att andra ska kunna förstå och återanvända datamaterialet.

Efter det här passet ska du kunna

  • tillämpa principerna för dokumentation av forskningsmaterial för att hjälpa forskarna i deras arbete med detta

  • bedöma vad som är relevanta metadata för sekundäranalys av data

  • förklara fördelarna med att använda verktyg för att dokumentera data på variabelnivå

  • (i viss mån) resonera med forskaren om hur dokumentation av datamaterial skulle kunna utföras i de verktyg som forskaren använder.

Principer för dokumentation

Principer för dokumentation

Här får du en introduktion till dokumentation under forskningsprocessen och får öva på att ge råd om dokumentation till forskare.

Bedömning av metadata

Bedömning av metadata

Presentationen innefattar väsentliga principer för att kunna bedöma om metadata är tillräckliga för sekundäranvändning.