Övning: Testa Colectica for Excel

Du ska nu få möjlighet att själv testa att dokumentera data med hjälp av Colectica for Excel.

Information om hur du laddar ner programmet, instruktion till de funktioner du kan testa, samt datafil och tillhörande dokumentation för övningen finns att tillgå nedan.

För att kunna genomföra övningen behöver du följande:

 • Övningsdata med tillhörande dokumentation (samma som användes i Pass 4).
 • Instruktion till Colectica for Excel (finns här).
 • Programmet Colectica for Excel (finns här). Det räcker att du laddar ner standardversionen av programmet.

Om du följer instruktionerna i övningen och lägger in metadata från dokumentationen kommer kodboken bl.a. att innefatta följande information:

 • Längst upp i kodboken står Opinionskoll 2017
 • För variabeln "Kon_register" står Other som Response Unit
  (Alternativet Other valdes då källan till uppgiften är ett register och de övriga alternativen inte ansågs passa)  
 • Variabel "F4_Utb" har följande koder:
  1: Förgymnasial utbildning
  2: Gymnasial utbildning (högst 2 år)
  3: Gymnasial utbildning (3 år)
  4: Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år)
  5: Eftergymnasial utbildning (mer än 3 år)
  98 Okodbar/dubbelmarkering
  99: Uppgift saknas
  (Koderna 98 och 99 visas för denna variabel när någon/några deltagare kryssat för svarsalternativ som inte går att koda/har dubbelmarkerat svarsalternativ, eller där uppgift saknas helt. Dessa koder visas inte för alla variabler.)

Om du är nyfiken på hur kodboken blev när SND gjorde övningen, kan du ladda ner den här