Bedömning av metadata för sekundäranalys

En central uppgift för en DAU är att hjälpa forskare att göra sina data så FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) som möjligt. Det innebär bland annat att se till att det finns tillräckliga metadata vid publicering av data så att andra kan förstå och återanvända datamaterialet. Som stöd i arbetet med att göra en sådan bedömning ska du få ta del av några grundläggande principer att utgå ifrån.

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar