Dokumentation på variabelnivå

Den här presentationen handlar om dokumentation på variabelnivå, dvs. forskningsmaterialets data, och kommer att inbegripa både tabulära och icke tabulära data. Du kommer att få se exempel på data som är inmatade i Excel och SPSS och får ta del av resonemang kring vilka metadata som behövs för att någon annan ska kunna förstå ett datamaterial. Vidare visas några förslag på verktyg som forskare kan använda för att dokumentera sitt forskningsmaterial.

Efter presentationen kan du gärna försöka besvara följande frågor:

  • Vad menas med att dokumentera data på variabelnivå?
  • Vad skiljer tabulära data från icke tabulära data?

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil

 

Länkar

  • GESIS - Tysklands samhällsvetenskapliga dataarkiv

Verktyg för tabulära data:

Verktyg för icke-tabulära data: