Pass 6: Juridik och forskningsdata

De flesta svenska lärosäten är myndigheter och deras verksamhet regleras av ett antal lagar. I det här passet får du en introduktion till de delar av regelverket som styr hur forskningsdata ska hanteras, bevaras, lämnas ut och så vidare. Presentationerna tar upp ett antal svenska lagar och hur dessa påverkar arbetet med datamaterial under och efter forskningsprocessen. Passet är inte omfattande nog att göra dig till jurist men förhoppningsvis ger det dig en insikt i vilka problem som kan uppstå och kunskap att avgöra när en forskare eller DAU behöver konsultera juridisk expertis.

Efter pass 6 ska du, framför allt med hänseende till forskningsdata, kunna redogöra på en generell nivå för (och svara på enklare frågor om)

  • Tryckfrihetsförordningen (främst offentlighetsprincipen)

  • Dataskyddsförordningen

  • Förvaltningslagen

  • Offentlighets- och sekretesslagen

  • Arkivlagen (och närliggande regelverk för arkivering).