BAS Online Pass 6: Övning

Passet består av fem presentationer och avslutas med ett övningsquiz. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Övning: Quiz

Som sammanfattande övning för hela juridikpasset kommer här ett quiz. Vi har formulerat frågorna så att de så vitt det är möjligt undviker detaljkunskap och fokuserar på övergripande frågeställningar om juridik i samband med forskningsdata.

 
Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sofia Österberg
sofia.agnesten@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31 - 786 41 64

Domänspecialist
Stefan Ekman
stefan.ekman@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31 - 786 45 42