Övning: Quiz

Som sammanfattande övning för hela juridikpasset kommer här ett quiz. Vi har formulerat frågorna så att de så vitt det är möjligt undviker detaljkunskap och fokuserar på övergripande frågeställningar om juridik i samband med forskningsdata.