BAS Online Pass 6: Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Allmänna handlingar och offentlighetsprincipen

Enligt offentlighetsprincipen ska myndigheter lämna ut allmänna handlingar till den som vill se dem. Men vad är egentligen en allmän handling? Den här presentationen reder ut vad som menas med handling, vad som krävs för att en handling ska anses vara allmän och hur en handling ska lämnas ut.

Medan du lyssnar på presentationen kan det vara bra att du antecknar vad som definierar en allmän handling.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se
+4631-7866494
+46709-906110