BAS Online Pass 6: Forskningshuvudmannaskap och upphovsrätt

Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Forskninghuvudmannaskap och upphovsrätt

Här reder vi ut vad det innebär att vara forskningshuvudman för forskningsdata och hur det förhåller sig till upphovsrätten och katalogskyddet. Slutligen tittar vi på hur man kan förmedla till andra hur de får använda ett material som den egna organisationen har rättigheterna till.

Efter att du har lyssnat på presentationen föreslår vi att du försöker lista olika exempel på forskningsdata som kan omfattas av upphovsrätten eller katalogskyddet. Om det känns problematiskt, försök reda ut vad det är som är det svåra.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se
+4631-7866494
+46709-906110