Huvudmannaskap, äganderätt och nyttjanderätt

Här reder vi ut vad det innebär att vara huvudman för forskningsdata och hur det förhåller sig till upphovsrätten och katalogskyddet. Slutligen tittar vi på hur man kan förmedla till andra hur de får använda ett material som man själv har rättigheterna till.

Efter att du har lyssnat på presentationen föreslår vi att du försöker lista olika exempel på forskningsdata som kan omfattas av upphovsrätten eller katalogskyddet. Om det känns problematiskt, försök reda ut vad det är som är det svåra.

 

Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil