Offentlighets- och sekretesslagen

I Offentlighets- och sekretesslagen regleras undantagen från offentlighetsprincipen. Vi tittar närmare på hur lagen är uppbyggd och särskilt vilka regler som kan tänkas gälla för forskningsdata, innan vi provläser en sekretessregel.

Vi föreslår att du efter presentationen punktar upp tre saker som var nya för dig eller som du behövde påminnas om.

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil 
Presentationen som ljudfil