BAS Online Pass 6: Offentlighets- och sekretesslagen

Passet består av sju presentationer. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Offentlighets- och sekretesslagen

I Offentlighets- och sekretesslagen regleras undantagen från offentlighetsprincipen. Vi tittar närmare på hur lagen är uppbyggd och särskilt vilka regler som kan tänkas gälla för forskningsdata, innan vi provläser en sekretessregel.

Vi föreslår att du efter presentationen punktar upp tre saker som var nya för dig eller som du behövde påminnas om.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil 
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sara Svensson
sara.svensson@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 12 11

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se
+4631-7866494
+46709-906110