BAS Online Pass 6: Skydd för personlig integritet

Passet består av fem presentationer och avslutas med ett övningsquiz. Navigera med hjälp av länkarna nedan eller byt pass genom att klicka på knapparna till höger.

Skydd för personlig integritet

Den här presentationen ger dig en introduktion till personlig integritet och vad som menas med kränkning av den personliga integriteten. Vi kommer att fördjupa oss i personuppgifter och hur dessa får behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Särskilt fokus ligger på behandling av personuppgifter i forskning.

Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

  Presentationens text som PDF-fil
  Presentationens bilder som PDF-fil
  Presentationen som ljudfil

Frågor? Kontakta oss.

Forskningsdatarådgivare
Sofia Österberg
sofia.agnesten@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31 - 786 41 64

Domänspecialist
Stefan Ekman
stefan.ekman@snd.gu.se
Telefon: +46 (0)31 - 786 45 42