Skydd för personlig integritet

Den här presentationen ger dig en introduktion till personlig integritet och vad som menas med kränkning av den personliga integriteten. Vi kommer att fördjupa oss i personuppgifter och hur dessa får behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Särskilt fokus ligger på behandling av personuppgifter i forskning.

Vi föreslår att du skriver en kort sammanfattning av den här presentationen för att minnas innehållet bättre.

 


Presentationens text som PDF-fil
Presentationens bilder som PDF-fil
Presentationen som ljudfil