FAQ

Kostar det något att beskriva och dela via SND?
Nej, det är helt kostnadsfritt.

Vem kan dela via SND?
Data kan beskrivas och delas av personer som företräder en forskningshuvudman, alltså en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person som driver verksamheten där forskningen utförs. Ofta är det forskare anställda vid ett lärosäte som tar initiativ till och hanterar tillgängliggörandet av data. Forskaren gör det då som representant för sitt lärosäte, forskningshuvudmannen.

Tar SND över ägarskapet för data som görs tillgängliga via forskningsdatakatalogen?
Nej, forskningshuvudmannen behåller alltid den fulla äganderätten till de data som beskrivs och delas. Forskningshuvudmannen är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som driver verksamheten där forskningen utförs.

Hur återanvänds forskningsdata som finns tillgängliga via SND? Data återanvänds oftast för forskning, men används också till undervisning och i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.

Fler frågor och svar...