Beskriv och dela data

Forskningsdata är en stor investering som bör utnyttjas i större utsträckning. Ju bättre dokumenterade de är, desto större värde kommer de att ha. Hos SND kan du kostnadsfritt göra dina data synliga genom att beskriva dem och göra dem tillgändliga via SND:s forskningsdatakatalog. Vi tar emot data från alla discipliner, förutsatt att vi kan hantera formatet. SND är ett Trusted Digital Repository, certifierat enligt CoreTrustSeal.

LOGGA IN FÖR ATT BESKRIVA OCH LÄMNA IN DATA login arrow

Logga in för åtkomst till SND:s databeskrivningsformulär. Du kan påbörja arbetet, spara och återkomma senare.
Är det första gången du använder formuläret skapas ett konto automatiskt när du loggar in.

img

FAQ

Kostar det något att beskriva och lämna in data via SND?
Nej, det är helt kostnadsfritt.

Vem kan lämna in data via SND?
Data kan lämnas in av personer som företräder en forskningshuvudman, alltså en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person som driver verksamheten där forskningen utförs. Ofta är det forskare anställda vid ett lärosäte som tar initiativ till och hanterar inlämningen av data. Forskaren gör det då som representant för sitt lärosäte, forskningshuvudmannen.

Tar SND över ägarskapet till data som lämnas in?
Nej, forskningshuvudmannen behåller alltid den fulla äganderätten till de data som beskrivs och lämnas in. Forskningshuvudmannen är den statliga myndighet eller den fysiska eller juridiska person som driver verksamheten där forskningen utförs.

Hur återanvänds material som laddas ner eller beställs från SND?
Forskningsmaterial återanvänds oftast för forskning, men också till undervisning och i studentuppsatser på grund- eller avancerad nivå.

Fler frågor och svar...