Juridiskt regelverk för forskning

På dessa sidor har vi hittar du en introduktion till det allmänna regelverket för forskning. Introduktionen är uppdelad på sju undersidor som behandlar olika juridiska områden.

Juridiskt regelverk

En introduktion till det allmänna regelverket

Den forskning som bedrivs vid svenska lärosäten omfattas av det allmänna regelverket. Det innehåller bland annat regler om offentlighet och sekretess, personlig integritet och etikprövning.

Vi på SND har tagit fram en introduktion till detta regelverk, uppdelad på sju huvudteman som behandlar var sitt juridiska område:

Denna introduktion kommer inom kort publiceras även i pdf-format för nedladdning eller utskrift.

 

Har du frågor som inte besvaras i detta material? Kontakta:

Jurist
Erica Schweder
erica.schweder@gu.se