PID/DOI-tjänst

En persistent identifierare (PID) är en unik och beständig digital referens som gör det möjligt att hitta och återanvända digitalt material. PID:ar används för att referera till digitala objekt som dokument, webbsidor, filer och annat.

Dataset som deponeras och tillgängliggörs via SND förses med persistenta identifierare av typen Digital Object Identifiers (DOI). Detta bland annat för att möjliggöra korrekt citering av forskningsdata samt att visa vilken version av data som använts. Att forskningsdata finns tillgängliga och försedda med en PID är vanligtvis ett krav för att de publikationer som bygger på dessa data ska kunna publiceras i en tidskrift.

Läs SND:s PID-policy.

SND:s medlemskap i DataCiteLogotyp DataCite

Som medlem i DataCite kan SND förse svenska myndigheter och institutioner som arbetar med att bevara och tillgängliggöra forskningsdata med ett eget DOI-prefix. Regelverket för detta finns specificerat i DataCite:s Business Models Principles (kapitel 4). Eftersom DOI-namngivningen kräver en del metadata för varje objekt kan det, beroende på datatyper, vara lämpligare med en annan typ av PID. Andra vanligt förekommande PID-typer finns tillgängliga via ePIC (handle), KB (urn:nbn) och CDL (ARK).

denna sida kan du läsa mer om SND:s medlemsskap i DataCite.

Ansök om DOI-prefix hos SND

Om ni är intresserade av att ansöka om ett DOI-prefix, kontakta oss via mailadressen pid@snd.gu.se för mer information och instruktioner.

DataCite: statistik, samarbeten och utvecklingsprojekt

På DataCite:s webbplats tillgängliggörs bl. a. statistik samt API-dokumentation. Genom ett samarbete med Thomson Reuters har DataCite även inkluderats i Data Citation Index. DataCite har numera inkluderat re3data.org, söktjänsten över dataarkiv och motsvarande, i sin service.