Data och metadata ut

data och  emtadata in, bearbetning, data och metadata ut

Publicering

När granskning och bearbetning är klar kommer databeskrivningen att publiceras i SND:s forskningsdatakatalog och deponerade data förses med en DOI (Digital Object Identifier). Detta är en unik identifierare för digitalt material, som gör dina data enklare att söka efter och att citera. Om data ska vara direkt nedladdningsbara kommer datafiler, tillsammans med dokumentationsfiler, också att göras tillgängliga via katalogposten. I de fall som data inte ska vara öppet tillgängliga kan du ändå välja att synliggöra tillhörande dokument (såsom frågeformulär, kodbok, teknisk rapport, etc.) 

Efter detta sker uppdateringar av t.ex. filformat och lagringsmedium när det blir aktuellt. Du kan alltid få tillbaka dina deponerade data om du så önskar.  


Synlighet och återanvändning

De data som deponerats hos SND blir möjliga för andra att beställa eller ladda ned via SND:s forskningsdatakatalog, enligt de villkor som angetts i avtalet. Då inkomna data förses med en DOI, en slags permanent identifierare, blir materialet också synligt hos DataCite och Web of Science. En del forskningsdata hos SND blir också sökbara i CESSDA-portalen, som är en internationell katalog som används av flera europeiska dataarkiv.

Forskningsmaterial återanvänds oftast för ytterligare forskning eller för undervisning. Forskare som använder andras data för sin egen forskning bör hänvisa till den som tagit fram materialet på samma sätt som man refererar till andras publikationer, och uppmanas att meddela SND om publikationer som använder data hämtade hos oss. Det är god sed att bara använda data för det ändamål man angett vid beställningen, och att inte skicka dem vidare till andra personer.

Data som görs tillgängliga via SND kan ha olika nivåer av tillgänglighet.

  • Direkt tillgång till data innebär att materialet kan laddas ner antingen direkt via SND:s webbkatalog (utan registrering), eller efter registrering via SND Analys Online.
  • Tillgång via beställning innebär att användare måste göra en beställning via SND innan de får tillgång till materialet. Du som forskare kan då få ut statistik på hur många beställningar som gjorts, och välja ifall du ska kontaktas för tillstånd innan data lämnas ut. I så fall får du välja om du ska kontaktas vid varje beställning, eller bara vid angivna tillfällen. Du kan också kräva att SND ska skriva ett avtal med den nya användaren innan dina data lämnas ut.

Här kan du läsa mer om SND:s tillgänglighetsnivåer.