Data och metadata ut

Arbetsprocess

Katalogposten

När granskning och bearbetning är klar kommer databeskrivningen att bli synlig i SND:s forskningsdatakatalog och eventuella uppladdade data förses med en DOI (Digital Object Identifier). En DOI är en unik identifierare för digitalt material som gör data enklare att söka efter och citera. Om data ska vara direkt nedladdningsbara från katalogen kommer datafiler, tillsammans med dokumentationsfiler, att göras tillgängliga via katalogposten. I de fall som data inte ska vara öppet tillgängliga kan du ändå välja att synliggöra tillhörande dokument som frågeformulär, kodbok, teknisk rapport osv. 

Även efter att databeskrivningen är publicerad i SND-katalogen kan du uppdatera informationen i den. Genom DORIS kan du både redigera metadata och ladda upp nya versioner av data, eller bifoga ytterligare dataset. Du kan också komplettera katalogposten med nya publikationer som kommer av datamaterialet allt eftersom de publiceras. Om du av någon anledning vill ta bort datamaterial eller radera katalogposten helt kan du även göra detta via DORIS.

Synlighet och återanvändning

De data som görs tillgängliga via SND blir möjliga för andra att beställa eller ladda ned via SND:s forskningsdatakatalog, enligt de villkor som angetts i avtalet. Inkomna data förses med en DOI via DataCite, och blir därmed synliga hos både DataCite och Web of Science. En del forskningsdata i SND-katalogen blir också sökbara i CESSDA-portalen, som är en europeisk forskningsdatakatalog för samhällsvetenskapliga data, och arkeologiska data återfinns i ARIADNE-portalen.

Forskningsmaterial återanvänds oftast för vidare forskning eller för undervisning. Forskare som använder redan befintliga data för sin egen forskning ska hänvisa till den som tagit fram materialet på samma sätt som man refererar till andras publikationer, och uppmanas att meddela SND om publikationer som bygger på data hämtade via SND. Det är god sed att bara använda data för det ändamål man angett vid beställningen, och att inte skicka dem vidare till andra personer.

Data som görs tillgängliga via SND kan ha olika nivåer av tillgänglighet.

  • Data är fritt tillgängliga innebär att materialet kan laddas ner direkt via SND:s forskningsdatakatalog. I de fall data inte har några restriktioner rekommenderar vi detta alternativ.
  • Tillgång till data är begränsad innebär att tillgången är begränsad på grund av restriktioner. Forskningshuvudmannen gör en sekretessprövning innan utlämning av data kan ske.

Här kan du läsa mer om SND:s tillgänglighetsnivåer.

SND för statistik över hur många gånger ett datamaterial har laddats ner eller beställts. För att ta del av denna statistik kan du kontakta snd@gu.se. På sikt kommer statistiken bli tillgänglig via inloggningen.