Data och metadata ut

Arbetsprocess

Katalogposten

När granskning och bearbetning är klar kommer databeskrivningen att hamna i SND:s forskningsdatakatalog och eventuella uppladdade data förses med en DOI (Digital Object Identifier). En DOI är en unik identifierare för digitalt material som gör data enklare att söka efter och citera. Om data ska vara direkt nedladdningsbara från katalogen kommer datafiler, tillsammans med dokumentationsfiler, också att göras tillgängliga via katalogposten. I de fall som data inte ska vara öppet tillgängliga kan du ändå välja att synliggöra tillhörande dokument som frågeformulär, kodbok, teknisk rapport osv. 

Uppdateringar av t.ex. filformat och lagringsmedium sker om eller när det blir aktuellt. Du kan alltid välja att ta bort inlämnat datamaterial eller radera katalogposten helt.

Synlighet och återanvändning

De data som görs tillgängliga via SND blir möjliga för andra att beställa eller ladda ned via SND:s forskningsdatakatalog, enligt de villkor som angetts i avtalet. Då inkomna data förses med en DOI blir materialet också synligt hos DataCite och Web of Science. En del forskningsdata i SND-katalogen blir också sökbara i CESSDA-portalen, som är en europeisk forskningsdatakatalog för samhällsvetenskapliga data.

Forskningsmaterial återanvänds oftast för vidare forskning eller för undervisning. Forskare som använder redan befintliga data för sin egen forskning ska hänvisa till den som tagit fram materialet på samma sätt som man refererar till andras publikationer, och uppmanas att meddela SND om publikationer som bygger på data hämtade via SND. Det är god sed att bara använda data för det ändamål man angett vid beställningen, och att inte skicka dem vidare till andra personer.

Data som görs tillgängliga via SND kan ha olika nivåer av tillgänglighet.

  • Direkt tillgång till data innebär att materialet kan laddas ner direkt via SND:s forskningsdatakatalog. I de fall data inte har några restriktioner rekommenderar vi detta alternativ.
  • Tillgång via beställning innebär att användare måste göra en beställning innan de får tillgång till materialet. Du kan också välja att bli kontaktad för tillstånd innan data lämnas ut.

Här kan du läsa mer om SND:s tillgänglighetsnivåer.

SND för statistik över hur många gånger ett datamaterial har laddats ner eller beställts. För att ta del av denna statistik kan du kontakta snd@gu.se. På sikt kommer statistiken bli tillgänglig via inloggningen.