Att beskriva forskningsdata

En viktig uppgift för SND är att hålla data begripliga för sekundäranalyser. För detta krävs bra beskrivningar av innehållet i datamaterialet, d.v.s. metadata. Metadata, som alltså syftar till data om data, är oftast den enda form av kommunikation kring ett forskningsmaterial som sker mellan en primärforskare/dataproducent och en sekundärforskare. Metadata gör det lättare att förstå forskningsmaterialets egenskaper och metodik och utgör en viktig källa för information kring forskningsmaterialet idag såväl som i framtiden.

Metadata kan med fördel anges med hjälp av en metadatastandard som strukturerar och organiserar informationen. En standard anger vilka fält och vilket innehåll som krävs för att beskriva data, vilket i sin tur gör det enklare att utbyta metadata mellan olika parter och att göra informationen sökbar.  Beskrivning av datamaterial på SND organiseras enligt metadataspecifikationen DDI (Data Documentation Initiative). För mer information om DDI se http://www.ddialliance.org.

Förutom kopplingen till DDI har ett flertal av elementen i databeskrivningen en motsvarighet i Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). DCMI är en standard som syftar till att göra det lättare att beskriva och att hitta resurser på Internet. För mer information om DCMI, se http://dublincore.org/