Så här går det till

Vill du tillgängliggöra forskningsdata via SND? På dessa sidor hittar du information om processen – från databeskrivning till färdig katalogpost.

Forskningsdata som beskrivs och görs tillgängliga via SND blir sökbara i SND:s nationella forskningsdatakatalog. För att data och metadata ska hamna i katalogen används SND:s dokumentationssystem DORIS. I DORIS kan du hantera och skapa nya databeskrivningar genom ett formulär. Formuläret bygger på internationella standarder för metadata, vilket gör att information om datamaterialet blir strukturerad och sökbar. För att börja använda DORIS behöver du logga in på Mina sidor på SND:s webbplats. Ett personligt konto skapas automatiskt första gången du loggar in. Om du är anställd vid ett svenskt lärosäte rekommenderar vi att du använder ditt SWAMID-konto.

Arbetsprocess

Databeskrivningar och data som laddas upp via DORIS kan i dagsläget gå via två olika vägar: direkt till SND-kontoret eller till en stödenhet för forskningsdata vid det aktuella lärosätet. De svenska lärosätena har kommit olika långt när det gäller uppbyggnaden av lokala stödenheter och systemet kommer automatiskt att veta om du  tillhör ett lärosäte som har en aktiv stödenhet. Om ditt lärosäte ännu inte har etablerat en datastödsenhet tar SND-kontoret hand om databeskrivningen och kontaktar dig om kompletteringar behövs. Forskningsdata som lämnas in förses med en DOI och blir tillgängliga i forskningsdatakatalogen via direkt nedladdning eller beställning.

I katalogen blir information från formuläret synlig i form av en katalogpost. Om du behöver uppdatera eller ändra något i katalogposten kan du göra detta via DORIS. Du kan också lägga till nya versioner av data eller bifoga ytterligare dokumentation. Vill du avpublicera katalogposten görs detta också via DORIS.

I nuläget kan endast anonyma (avidentifierade) data göras tillgängliga via DORIS, med undantag om forskningshuvudman är Göteborgs universitet. Begränsningen med avidentifierade data kommer på sikt inte att gälla för de lärosäten som har kopplat en egen lagringsyta till DORIS. När detta är på plats kommer systemet att automatiskt känna av vilka möjligheter som finns för dig.

Genom att klicka vidare på rubrikerna i menyn kan du läsa mer om hur du beskriver och laddar upp data och metadata, vad som händer med informationen du lämnar via formuläret i DORIS och hur data blir tillgängliga. Vill du läsa mer om SND och den nya modellen med lokala stödenheter för forskningsdata kan du göra det här.