Så här går det till

Vill du tillgängliggöra forskningsdata via SND? På dessa sidor hittar du information om processen – från databeskrivning till färdig katalogpost.

Forskningsdata som beskrivs och görs tillgängliga via SND blir sökbara i SND:s nationella forskningsdatakatalog. För att data och metadata ska hamna i katalogen används ett formulär för att beskriva och lämna in data. Formuläret bygger på internationella standarder för metadata, vilket gör att information om datamaterialet blir strukturerad och sökbar. För att kunna använda formuläret behöver du logga in på SND:s webbplats. Ett personligt konto skapas automatiskt första gången du loggar in. Om du är anställd vid ett svenskt lärosäte rekommenderar vi att du använder ditt SWAMID-konto.Arbetsprocess

Databeskrivningar och data som laddas upp i formuläret kan i dagsläget gå via två olika vägar: direkt till SND-kontoret eller till en forskningsstödsenhet vid det aktuella lärosätet. Dessa enheter kallas för Data Access Units (DAU) och systemet kommer automatiskt att veta om du som överlämnare tillhör ett lärosäte som har en aktiv DAU. I takt med att fler DAU:er etableras kommer granskning, lagring och publicering av forskningsdata så småningom ske via de lokala forskningsstödsenheterna. Om ditt lärosäte ännu inte har etablerat en DAU tar SND-kontoret hand om databeskrivningen och kontaktar dig om kompletteringar behövs. Forskningsdata som lämnas in förses med en DOI och blir tillgängliga i forskningsdatakatalogen via direkt nedladdning eller beställning.

I katalogen blir information från formuläret synlig i form av en katalogpost. I dagsläget kan katalogposten endast redigeras av SND-personal, men nu utvecklas ett nytt system som gör det möjligt för forskare och DAU-medarbetare att hantera och redigera databeskrivningarna i katalogen. Det nya systemet kommer att lanseras i början av 2020.

I nuläget kan endast anonyma (avidentifierade) data lämnas in till SND, med undantag om forskningshuvudman är Göteborgs universitet. Begränsningen med avidentifierade data kommer på sikt inte att gälla för de lärosäten som etablerat en DAU, då data hos dessa lärosäten kommer att lagras lokalt. 

Genom att klicka på rubrikerna till höger kan du läsa mer om hur du lämnar in data och metadata, vad som händer med det material som lämnas in och hur data blir tillgängliga. Vill du läsa mer om SND och den nya modellen med lokala DAU:er kan du göra det här.