• Hem
  • Sök och beställ data
Webbkarta

Sök och beställ data

SND har som uppgift att synliggöra och tillgängliggöra svenska forskningsdata. De studier som ingår i SND:s samlingar finns beskrivna i webbkatalogen och går att söka fram med hjälp av söksystemet nedan. Varje studie innehåller så utförlig beskrivning av datamaterialet som möjligt, t.ex. information om syfte, urvalsmetod, population, datainsamling och typ av data. I de flesta fall finns även annan relevant information som är kopplad till datamaterialet såsom publikationer, frågeformulär, teknisk rapport och kodböcker.

Varje studie i SND:s webbkatalog har ett unikt studienummer. Studier som inleds med ”SND” finns deponerade vid SND och de flesta av dessa går att beställa eller ladda ner. Studier som inleds med ”EXT” finns endast beskrivna i webbkatalogen men inkluderar information om kontaktperson för forskningsmaterialet, då SND inte tillgängliggör dessa data. Därtill har SND ett antal specialsamlingar, som exempelvis Gallup 1942 till 1954 vilka inleds med ”G”.

Hjälp

Sök i SND-samlingarna genom att ange ett sökord. Sökning sker på studienummer, titel, primärforskare, projekttitel, serie, nyckelord och ämnesområde. Det går även att lista samtliga studier eller lista studier efter ämnesområde.

  • En sökning efter val data ger samma resultat som att skriva val OR data.
  • Du kan använda wildcards som val* för ett obestämt antal okända tecken, eller nyhet? för ett enda okänt tecken.
  • Om du vill söka efter en fras (flera ord), använd citattecken: "läser tidning".
  • Du kan även använda proximity search, t.ex. "läser tidning"~10 vilket innebär att "läser" och "tidning" måste förekomma med ett avstånd på maximalt 10 ord.
  • Fuzzy sökning (ord som liknar det man söker efter), lägg till ett tilde-tecken efter ordet, t.ex. tidning~.
  • Lägg till ett + före ett ord eller en fras som måste förekomma. +läser tidning betyder att texten måste innehålla läser och kan innehålla ordet tidning.
  • Lägg till ett - före ett ord eller en fras som inte får förekomma i texten.
  • Bolska operatorer (AND, OR, och NOT) stödjs, t.ex. tidning OR bok.
  • Du kan även gruppera uttryck med parenteser: läser AND (tidning OR bok).

Lista samtliga studier Lista studier efter ämnesindelning Seriella dataSeriella data 

Lista studier efter kategori

  tillgänglighet
905 1a - Fritt tillgänglig utan...
30 1b - Fritt tillgänglig via...
270 1c - Fritt tillgänglig via...
1 2a - Kräver primärforskarens...
255 2b - Kräver alltid...
29 3a - Data finns ej tillgängliga...
160 3b - Data finns ej tillgängliga...
  typ av data
455 GIS
264 Surveydata
244 Surveydata: Oberoende un...
51 Bild: Kartor
46 Mätdata: Biologiska prov
45 Surveydata: Marknadsunde...
37 Administrativa data
34 Mätdata: Fysiska mätningar
23 Kodade textdata
21 Kliniska data
20 Surveydata: Opinionunder...
16 Övrig
15 Psykologiska data
14 Demografiska data
14 Valdata: Vallokalundersö...
11 Observationsdata/omdömen
10 Text
7 Demografiska data: Dödso...
6 Administrativa data: Häl...
6 Administrativa data: Sta...
6 Bild: Fotografier
6 Kodade dokument
6 Valdata: Valresultat
5 Bild
5 Ljud: Tal
5 Numerisk
4 Privat kommunikation: Mu...
4 Administrativa data: Lok...
3 Mätdata
3 Administrativa data: Utb...
3 Offentliggjord kommunika...
2 Mätdata: Miljö
2 Administrativa data: Pol...
2 Bedömning: Provresultat ...
2 Demografiska data: Folkr...
2 Bild: Film
2 Experimentell data
2 Offentliggjord kommunika...
2 Bedömning: Psykologiska ...
1 Händelsedata/transaktioner
1 Privat kommunikation: Da...
1 Demografiska data: Dödstal
1 Demografiska data: Ferti...
1 Demografiska data: Födel...
1 Demografiska data: Gifte...
1 Demografiska data: Skils...
1 Ljud
1 Privat kommunikation
1 Process-producerade data
1 Tidsdagböcker
  disciplin
557 Samhällsvetenskap
518 Humaniora
413 Galluparkivet
159 Medicin
3 Övrigt

Till sidans topp
Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen