CHAQ 2020 – Kulturarv i Antarktis

Ansvariga forskningshuvudmän för data som ingår i samlingen

Beskrivning

CHAQ 2020 är ett argentinskt-svenskt fältarbete i området kring Antarktiska halvön med syfte att undersöka och dokumentera de historiska lämningarna av den första svenska antarktisexpeditionen undre ledning av Otto Nordenskjöld 1901-1903. En forskningsstation som 1902 byggde upp på Snowhillön står fortfarande intakt och är med ytterligare tre lämningar från den gamla expeditionen klassade som kulturminnen enligt Antarktisfördraget.

CHAQ 2020 inbegriper forskning om kulturarvsprocesser i Antarktis men ska också ge vägledning för den långsiktiga kulturarvsförvaltningen och samarbetet inom Antarktisfördraget. Den digitala dokumentationen av lämningarna ska tillgängliggöras och datainsamlingen ska ge underlag för fortsatt forskning om klimat och kulturarv.

Karta

Geografisk plats

Antarktis

Publikationer

Almevik, G., Avango, D., Contissa, V., Fontana, P., Lindström, K., & Westin, J. (2021). Built cultural heritage in Antarctica : remains and uses of the first Swedish SouthPolar expedition 1901–1903. Riksantikvarieämbetet. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6230
URN: urn:nbn:se:raa:diva-6230
ISBN: 978-91-7209-891-6