Samling: Medborgarundersökningarna

Typ av samling:

Serie

Geografisk plats:

Publikationer

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Blomberg, G., Westholm, A. & Petersson, O. (1989). Medborgarundersökningen: råtabeller. Uppsala: Maktutredningen.
Google Books Libris

Myrberg, Gunnar. 2007. Medlemmar och medborgare: Föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Libris Google Books

Petersson, O., Westholm, A. & Blomberg, G. (1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books

Petersson, Olof (red.) (1998). Demokrati och medborgarskap . 1. uppl Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle)
Libris Google Books Till lärosätets (su) databas Till lärosätets (su) databas

... Visa mer..